Partnership IBN
en gemeenten
De 11 gemeenten in het noordoosten van Noord-Brabant kennen een lange en succesvolle samenwerking met IBN als uitvoeringsorganisatie van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Met de komst van de Participatiewet in 2017 is de instroom in de Wsw gestopt en is de samenwerking vernieuwd. Vanaf 1 januari 2017 is het partnership voor de uitvoering van de Participatiewet tussen 11 gemeenten en IBN van kracht. In dit partnership is het volgende afgesproken:
Schema
Resultaten
Gebleken is dat een deel van de doelgroep met een loonwaarde tussen de 30% en 80% profiteert van de gunstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Er blijft een groep mensen die hiervan niet direct kan profiteren. Voor hen is er een tijdelijke of vaste baan bij IBN.

Op 31 december 2017 hebben in totaal 317 mensen een dienstverband bij IBN via de Participatiewet, van hen hebben 142 personen dit dienstverband sinds 2017. 15 mensen zijn in 2017 gestart in Beschut werk, in totaal zijn er 30 mensen werkzaam in Beschut werk. 60 personen die aanvankelijk aangemeld waren voor een baan bij IBN, zijn in 2017 al tijdens de selectie-, bemiddelings- of proefplaatsingsperiode uit de uitkering gegaan. 78% van hen heeft regulier werk gevonden.
In een werk-leerlijn ontwikkelen medewerkers zich in een vakgebied

dat bij ze past en waar perspectief op werk is.
Ontwikkeling Participatiewet-medewerkers
Behalve plaatsing in een dienstverband, is ontwikkeling van de kandidaten een belangrijke doelstelling in het partnership. Begeleiding van mensen is en blijft de basis in de werkwijze van IBN. Nog meer dan voorheen het geval was, is de begeleiding doelgericht: in de proefplaatsing vindt een loonwaardemeting plaats. Hieruit volgt uiteraard de loonwaarde, maar ook een inschatting van het ontwikkelpotentieel en het eventuele uitstroomprofiel. De ontwikkelpotentie is een indicatie in hoeverre en in welk tempo iemand in staat is om groei te realiseren in zijn functioneren.

IBN spant zich in om de loonwaarde in een periode van 2 jaar zo maximaal mogelijk te ontwikkelen. Hierbij is een gemiddelde stijging van minimaal 20%-punten ten opzichte van de loonwaarde bij de start van het dienstverband het uitgangspunt voor de groep mensen met een ontwikkelpotentie midden en hoog.

Om de ontwikkelopdracht gericht te kunnen stroomlijnen zijn er specifieke IBN werk-leerlijnen in kansrijke beroepen. In een bedrijfsmatige werkomgeving doen medewerkers ervaring op, bouwen ze aan continuïteit en ontwikkelen ze hun zelfstandigheid in een vakgebied dat bij de medewerker past en waar perspectief op werk is.
Vorige
Volgende
De winst van Nishtiman
De winst van