Organisatie per:
31-12-2017
Schema
De Algemene Vergadering (AV) wordt gevormd door het Algemeen Bestuur van het werkvoorzieningschap waarin de elf vertegenwoordigers van de gemeenten in ons werkgebied zitting hebben. De Raad van Commissarissen bestaat uit zes leden afkomstig van de gemeentelijke overheid (twee per deelregio) en drie leden die op aanbeveling van de Ondernemingsraad zijn benoemd.
De IBN organisatie kent een BV-structuur met een

Algemene Vergadering en een Raad van Commissarissen.
Colofon
Het jaarverslag van IBN is samengesteld door de afdelingen Planning & Control en Corporate communicatie & marketing van IBN. Het jaarverslag is bestemd voor externe relaties. Raadpleeg voor meer informatie www.ibn.nl, het publicatierapport Kamer van Koophandel, de MVO-verklaring en het verslag van de Raad van Commissarissen.
Vorige
Volgende
De winst van Dorinda
De winst van