Maatschappelijk
Verantwoord ondernemen
IBN geeft invulling aan de 3 P’s Planet, People en Profit vanuit de bedrijven Productie, Kwekerijen, Facilitair, Arbeidsintegratie en Dienstencentrum. Met oog voor milieu en mens realiseren deze bedrijven met hoogwaardige dienstverlening maatschappelijk rendement.
IBN zelf heeft zich de laatste jaren nadrukkelijk beziggehouden met de duurzaamheid van de eigen organisatie. Bij het beheer van onze gebouwen kiezen we voor renovatie en verbouwing van bestaande panden in plaats van nieuwbouw. Bij vervanging kiezen we nieuwe energiezuinige toepassingen, zoals LED- verlichting, duurzamere klimaat- en luchtbehandelingssystemen, bewegingsmelders en, in sanitaire ruimten, waterbesparende kranen en spoelmechanismen.

We richten ons actief op terugdringing van papierverbruik. In 2017 is een plan opgesteld om verdergaand te digitaliseren. Het tempo hiervoor wordt in 2018 verhoogd. Zo brengen we het in 2018 aflopende contract voor de kopieer-en printapparatuur met 20% terug. De communicatie met medewerkers willen we zoveel mogelijk digitaal laten verlopen. Het medewerkerportaal Ons IBN is hierin heel belangrijk. Stimuleren dat zoveel mogelijk medewerkers hieraan deelnemen blijft een speerpunt zodat de papieren correspondentie verder terugloopt.

Nadat IBN in 2016 verschillende locaties heeft voorzien van zonnepanelen (in Veghel 2.000 zonnepanelen, in Cuijk 1.147 en op het dak van het centraal kantoor in Uden 369 stuks) zijn in 2017 ook de locaties Oss en Schaijk voorzien van zonnepanelen. In 2017 is hiermee 1.200.000 kWh aan groene energie opgewekt, ongeveer de helft van ons jaarverbruik.

‘Buy local’ is een belangrijk uitgangspunt in de inkoopstrategie van IBN. Meer dan de helft van onze inkoop vindt plaats in onze regio. Van onze leveranciers wordt bovendien verwacht dat zij een bepaald bedrag besteden aan social return. Daarmee kunnen klanten en leveranciers van IBN een bijdrage leveren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer betaald werk te bieden. Uit onderzoek blijkt dat het aan het werk helpen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt door IBN resulteert in een positief resultaat voor de maatschappij. Zo zijn medewerkers die bij IBN werken gelukkiger, hun eigenwaarde neemt toe, ze voelen zich gewaardeerd en ze hebben een groter sociaal netwerk. De harde opbrengsten van IBN voor de maatschappij bestaan uit besparingen op uitkeringen en toeslagen, extra inkomsten uit belastingen, extra consumptie en extra productiviteit. Zie voor uitgebreide informatie over dit onderzoek de IBN uitgave ‘Maatschappelijk rendement als basis voor groei’ (april 2017).
Via IBN Social Return kunnen klanten en leveranciers extra werkgelegenheid creëren

voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
In het kader van ‘schone mobiliteit’ is in 2017 wederom vaker gekozen voor hybride en volledig elektrische auto’s binnen het ruim 300 vervoersmiddelen tellende wagenpark. IBN participeert daarnaast in het deelauto initiatief ‘Duurzaam op Weg’ met de gemeente Uden en woningbouwvereniging Area. Op eigen terrein zijn in september 2017 4 (van de in totaal 14) volledig elektrische deelauto’s voor gemeenschappelijk gebruik geplaatst.

Sinds 2014 is IBN aangesloten bij het Movus-netwerk, voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De daarbij aangesloten zeer intrinsiek gemotiveerde ondernemers delen dit thema, vergaren op deze manier kennis en streven ernaar zo hun eigen organisatie verder te brengen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bijzonder is uiteraard ook ons eigen MVO netwerk, AANtWERK, dat IBN met Weener XL en WSD heeft opgericht. De partners en founders van dit netwerk inspireren elkaar tijdens evenementen en workshops op het gebied van de ‘P’ van People als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met AANtWERK willen IBN, Weener XL en WSD onder het motto ‘we zijn samen verantwoordelijk voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ laten zien dat sociaal en succesvol zakendoen heel goed samen gaan. Ook in 2017 heeft AANtWERK weer een aantal nieuwe partners en founders mogen verwelkomen.

IBN Kwekerijen is gecertificeerd volgens de hoogste trede van Milieu Programma Sierteelt (MPS) en IBN Facilitair beschikt over het Green Key keurmerk met niveau goud. Green Key is het internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke markt. Bedrijven met een Green Key keurmerk doen er alles aan om het milieu te sparen, zonder dat hun gasten inleveren op comfort en kwaliteit. Zij gaan daarbij een stap verder dan de normale wet- en regelgeving vereist. Bij Green Key bestaan er drie niveaus: brons, zilver en goud. Om die laatste te behalen zijn talloze maatregelen nodig. Naast de basiseisen als zuinig omgaan met water en energie en toepassing van LED-verlichting, heeft het eten en drinken een duurzaam keurmerk, zijn er oplaadpunten voor auto's op de parkeerplaats en dragen de medewerkers zogenoemde fairware kleding.

Zie voor de actuele en volledige MVO verklaring van de bestuurder: www.ibn.nl/media/2408/holding-mvo-verklaring-mrt-2018.pdf
Vorige
Volgende
De winst van Micheal
De winst van