Jaarverslag 2017: Iedereen winst
IBN biedt kansen aan mensen die het zonder onze steun niet redden op de arbeidsmarkt: mensen uit de Participatiewet, via de Wet sociale werkvoorziening, de Wajong en ook aan schoolverlaters van VSO/PRO, statushouders en mensen die het bij hun eigen werkgever niet meer kunnen bolwerken.
Als sociale onderneming geloven we in mensen en een evenwichtige maatschappij. Een wereld waarin we geld zien als investeringsmiddel voor het geluk van mensen. Ondernemend, verbindend en volwaardig: Iedereen wint, iedereen winst!
Voorwoord
Voorwoord
van de directie
Meer over het eerste jaar van partnership in de uitvoering van de Participatiewet, de resultaten van IBN, strategische keuzes en bijzondere initiatieven.
Over mensen
Bijna 3.800 medewerkers zijn bij of via IBN aan het werk, in verschillende soorten dienstverbanden, gesubsidieerd en niet gesubsidieerd.
Over Mensen
Als sociale onderneming geloven we in mensen en een evenwichtige maatschappij.

Ondernemend, verbindend en volwaardig: Iedereen wint, iedereen winst!
Partnership
Partnership
In een partnership met de 11 gemeenten in het noordoosten van Noord-Brabant geven we uitvoering aan de Participatiewet.
MVO
We werken met oog voor mens en milieu, geven invulling aan de 3 P’s en staan voor schone mobiliteit en lokaal inkopen.
MVO
Kerncijfers
Financiële
kerncijfers
Zonder financieel resultaat geen sociale impact. IBN realiseert positief resultaat en kent een bijzondere bestemming van het resultaat.
Organisatie per
31-12-2017
Hoe zit de organisatie in elkaar? De structuur per 31-12-2017.
organisatie